Установка Apache2 в CentOS і почткова конфігурація.

Тепер встановлюємо сам Httpd і інші пакети необхідні пакети для роботи вебсервера

# yum install httpd mod_ssl php php-devel php-common php-gd php-mcrypt php-memchache php-mhash php-mysql php-xml mysql mysql-server php-mbstring php-imap php-ldap php-odbc php-pear php-xml php-xmlrpc curl curl-devel perl-libwww-perl ImageMagick libxml2 libxml2-devel

Після завершення інсталяції, переходимо до  конфігурування Apache2.

# cd /etc/httpd/conf/ &&  vi httpd.conf

1) в httpd.conf зняти комент з рядка

NameVirtualHost *:80

2) додати в  секцію, яка відноситься до дефолтного віртуального хоста:

//<VirtualHost *:80>

ServerName default.example.com 
DocumentRoot /var/www/html
ServerAdmin webmaster@default.example.com

//</VirtualHost>

3) додати секцію, яка відноситься до нового віртуального хоста:

//<VirtualHost *:80>

ServerName site1.example.com
DocumentRoot /home/www/site1.example.com/html
ServerAdmin webmaster@site1.example.com
ErrorLog logs/site1_example_com_errorlog
CustomLog logs/site1_example_com_accesslog common

//<Directory «/home/www/site1.example.com/html»>
Options Indexes FollowSymLinks
AllowOverride None
Order allow,deny
Allow from all

//</Directory>

//</VirtualHost>

Відповідно потрібно потрібно створити всі директорії, які необхідні для роботи віртуального хоста.

4) Переконатись що параметр  ServerName основного хоста визначений, і йому присвоєно або

default.example.com:80,

або

:80

якщо доменного імені у сайту не було.

Зберігаємо наші зміни і перевіряємо чи все зроблено правильно, командою:

# apachectl -t

Syntax OK

Тепер перезапускаємо його:

#service httpd restart

Вказуємо щоб  Apache2 стартував при завантаженні системи

# chkconfig httpd on

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*